Juli 2017  
MånTisOnsTorFreLörSön
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

NYHETER
Nemo
Anders Jonsson

Pokalåret ett steg på vägen

Med pokalårets höjda prispengar i hamn är det dags att gå vidare för att flytta fram hästägarnas situation ytterligare. Det är budskapet i den artikel som Travhästägarnas styrelse enats kring och som publicerats i Travronden. Artikeln är ett av underlagen till den ordförandekonferens som ska hållas den 16 augusti och förhoppningsvis lägga grunden för en nystart för Travhästägarna.
http://www.travhastagare.se/?articleId=434
Pokalåret ett steg på vägen
Med pokalårspengarna fördelade för nästa år har vi fått en bra bottenplatta att gå vidare från för svensk travsport. Till slut har det blivit en rimlig fördelning av pengarna.
Förhoppningsvis kan lyftet för treåringarna få fart på uppfödningen. Höjningen på V75 gynnar de som för tillfället har en riktigt bra häst.
Men viktigast av allt. Garantinivån att inga vanliga lopp ska köras med lägre förstapris än 20-, 25-, 30- respektive 40 000 kronor beroende på bana ger en lägsta nivå som kommer att göra att fler kommer att hålla på längre som hästägare och fler nya kommer till.
Införandet av grundnivån är en stor framgång för landets hästägare. Utan en aktiv insats av Travhästägarna (tidigare RST) hade inte två tredjedelar av de s.k. pokalårspengarna gått till de aktiva och fördelningen hade inte sett ut som den nu gör.
Travsällskapen kan visserligen fortsätta att tulla på prispengarna till en viss tävlingsdag. Men de kan inte längre köra lopp med löjligt låga första pris för att omfördela pengar till sina stordagar. Omfördelningen kan bara ske av pengar som ligger ovanför den garanterade nivån där breda prisskalor ingår.
Det innebär att det är fullt möjligt att dela ut högre första pris i vanliga lopp än de som nu är garanterade. Med marknadsavdelningar som kan plocka in sponsorpengar till storloppen betyder det att åretruntbanor själva kan höja den garanterade nivån till högre förstapris än 25 000 och att säsongsbanor kan garantera mer än 20 000 om travsällskapens ledningar bestämmer sig för det. De större banorna kan naturligtvis också höja sina garantinivåer om de vill. Här har hästägarföreningarna kring varje bana en uppgift i att påverka travsällskapen i den riktning man önskar att banan ska ta.
Injektionen med höjda prispengar nästa år och framöver behövs verkligen. Fakta är nämligen att det inte ser särskilt bra ut för svensk travsport, trots alla fantastiska prestationer som vi så gott som dagligen bevittnar.
Prognosen för de kommande åren är inte särskilt ljus. Under 2000-talet har antalet födda travhästar i stort sett halverats, mer än hälften av amatörtränarna har lagt av och banpubliken är så gott som borta utom enstaka stordagar under den ljusare delen av året.
Samtidigt har marknadsinsatsen för spel och nya spelformer varit massiv. Men resultatet är ganska klent. I bästa fall har omsättningen följt konsumentprisindex. Nästa år kommer alltså en ordentlig höjning till de aktiva och det är livsviktigt att det blir en bestående nivåhöjning om vi ska få fler hästar och hästägare.
Med det hästantal som finns nu kommer det att bli svårt att upprätthålla nuvarande tävlingsschema. Ansvariga inom travsällskapen, ST och ATG borde vara rejält oroliga. När kullarna födda 09-11, ersätts av årgångarna 15-17, får vi runt 1700 färre tävlingshästar. Följden av det kan var och en räkna ut. Det kommer att bli "slagsmål" sällskapen emellan, när tävlingsdagarna skall fördelas.
Det blir än viktigare att lägga tävlingarna där det finns många aktiva med många hästar. De banor som uppfyller de kriterierna kommer att någorlunda kunna hålla ställningarna, andra hamnar i en nedåtgående spiral med de slitningar det för med sig och så småningom frågor om inte några banor ska upphöra med tävlingar.
Det blir följden om inte utvecklingen vänds. För att det ska vara möjligt måste hästägandet sättas i första rummet. Så är det inte alltid idag. Tvärtom, ibland verkar det som om de tjänstemän som i mångt och mycket styr ATG, ST och travsällskapen har glömt att hästarna och de som äger dem är själva förutsättningen för att det ska kunna bedrivas travtävlingar.
Det är dags för styrelserna för ST och för travsällskapen att borsta upp sig och göra klart att villkoren för hästägarna måste ha högsta prioritet.
Det innebär att man inte ska nagga på prismedlen. Det innebär att man ska hålla nere kostnaderna vid start. Det innebär att hästägaren ska behandlas som en VIP-gäst när hen har häst till start.
Men även vi som hästägare har ett ansvar. De lokala hästägarföreningarna kan påverka sina travsällskap att göra rätt prioriteringar.
Travhästägarna centralt har till uppgift att företräda de lokala hästägarföreningarna och alla hästägare, oavsett om man äger många hästar placerade hos en stortränare eller några få. Höjningen av prispengarna nästa år är ett bra första steg. Men det räcker inte. Ska vi få fler hästar och hästägare måste kostnaderna pressas och intäktsmöjligheterna öka ytterligare. Vi anser att prispengarna ska uppgå till tio procent av bruttoomsättningen på spelet 2020. Det skulle i dagsläget innebära nästan en fördubbling. Ett delmål bör vara åtta procent 2019. Höjningen i och med pokalåret är bara en liten bit på vägen. Den omreglerade spelmarknaden kommer knappast heller att öka intäkterna så mycket att målet kan uppfyllas.
För att det ska vara möjligt krävs också rationaliseringar och kostnadskontroll. Det är oroväckande när utvecklingen går åt motsatt håll med stora kostnadsökningar på ATG och när personalkostnaderna för ST inkluderat TR-Media ökade med 20 procent förra året.
Det är dags att hästägarna sluter leden och agerar kraftfullt. Det är vi som är basen för travsporten! Låt oss se de stora linjerna och inte låta särintressen sabotera för helheten!
Anders Jonsson
ordförande Travhästägarna
Anders Jonsson

ÅRSMÖTESBESLUT:

Från och med nu heter förbundet TRAVHÄSTÄGARNA. tydligare och enklare än RST.
Ny ordförande är Anders Jonsson från Romme. Styrelsen i övrigt: Curt-Olof Dahl Kalmar, Maja Karlsson Bollnäs, Mikael Melefors Umeå, Berth Ottosson Åby, Rickard Smith Bergsåker, samtliga omvalda, samt nyvalda Nils-Göran Nilsson Jägersro och Torbjörn Ylven Mantorp.

RST i tidningen Travet

Fyra gånger per år har RST haft egna sidor i tidningen Travet innehållande information och annat matnyttigt om vår verksamhet.

Här hittar du alla bilagor som publicerats i tidningen Travet...

Kommande möten

Ordförandekonferens den 16 augusti 9.30-16.00 på Best Western, Bromma.
KALLELSE TILL ORDFÖRANDEKONFERENS OCH EXTRA STÄMMA I TRAVHÄSTÄGARNA 2017-08-16
Till Ordförande i respektive hästägareförening
       RST:s revisorer
       RST:s valberedning
Styrelsen för Travhästägarna har beslutat att kalla till en ordförandekonferens för att Travhästägarna ska kunna få en nystart. Till ordförandekonferensen inbjuds även Solvallas och Eskilstunas hästägarföreningar.
Ämne för ordförandekonferensen är Travhästägarnas framtid.
Ordförandekonferensen hålles onsdagen den 16 augusti. Plats: Best Western, Bromma.
Ordförandekonferensen 9.30-16.00. Kaffe och fralla finns från 9.00
Observera att Travhästägarna står för resekostnaden mot kvitto för en delegat från varje förening. 
Anmälan skall göras på info@travhastagare.se senast den 1 augusti.
Välkomna!
Travhästägarnas styrelse


Riksförbundet för Sveriges Travhästägare

För närvarande är 24 hästägarföreningar anslutna till förbundet. Dessa föreningar representerar ca 4.500 hästägare.
RST arbetar för att i alla avseenden ta tillvara travhästägarnas intressen och aktivt deltaga i arbetet med att utveckla travsporten. Vi arbetar också med att främja medlemsanslutningen till de lokala hästägarföreningarna och i allmänhet verka för ett ökat intresse för travsporten och ägandet av travhästar.

Under strategidagarna utarbetades bifogade strategidokument för RST. Klicka här för att läsa strategidokumentet.

Vill du söka medlemskap

Är du intresserad av att bli medlem i din lokala travhästägarförening?
Klicka här, fyll i formuläret som visas och skicka in så skickas ett mail till ansvarig i respektive förening.

Branschvillkor hästägare - tränare

Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST) och Travtränarnas Riksförbund (TR) har tillsammans med Svensk Travsport tagit fram nya branschvillkor för hästägare och tränare. Läs mer på travsport.se