Travhästägarna

För närvarande är 24 hästägarföreningar anslutna till förbundet. Dessa föreningar representerar ca 4.500 hästägare.

Travhästägarna arbetar för att i alla avseenden ta tillvara travhästägarnas intressen och aktivt deltaga i arbetet med att utveckla travsporten. Vi arbetar också med att främja medlemsanslutningen till de lokala hästägarföreningarna och i allmänhet verka för ett ökat intresse för travsporten och ägandet av travhästar.


Travhästägarna har till uppgift:
- att förvalta det inflytande som hästägarna har inom travsporten;
- att verka för att hästägarna vinner ökat inflytande inom sporten;
- att vidga intresset för travsportens utveckling;
- att aktivt verka för framsteg inom travsporten;
- att främja medlemsanslutning till hästägarföreningarna;
- att i alla avseenden tillvarata hästägarföreningarnas och dess medlemmars berättigade intressen.

Travhästägarna har sitt kansli i Hästsportens Hus på Solvalla.