Information från BAS

Tisdagen den 25 oktober var en delegation från BAS inbjudna till Svensk Travsports styrelse för att presentera inspel till årets budgetarbete. Under mötet presenterade BAS en eniga syn på läget för svensk travsport samt ett antal konkreta förslag om kommande satsningar.
Det kändes som STs styrelse delade många av BAS synpunkter och diskussioner fördes på ett konstruktivt sätt. BAS var under mötet representerat av Ingemar Alin (BAS ordförande) samt Marita Arvidsson och Björn Frössevi. Som väntat gavs inga löften och utfästelser direkt runt sittande bord, men ett positivt resultat av mötet var att BAS kommer att ha medverkan i den kommitté som ST nu startar för att löpande diskutera budgetförutsättningar och prioriteringar.