Senaste nytt från Travhästägarna

Klar majoritet bland hästägarföreningarna för en återgång till gamla starttiden på V75.
Förra veckan förde Travhästägarnas styrelse en dialog med sina hästägarföreningar angående starttiden på V75. Det som framkommit i diskussionerna är en klar majoritet för att återgå till den gamla starttiden kl 14.30.
Det framkom också att väldigt få tror att det skulle bli ett omsättningstapp på V75-omsättningen på grund av V75-tiden. Men om så skulle vara fallet så får en eventuell sänkning av prismedel bäras av V75 och inte av vardagstravet.

Vi har även inom styrelsen diskuterat denna fråga och är mycket enig om att det inte handlar om när V75 börjar eller slutar, utan om när själva tävlingsdagen börjar och framför allt slutar.
Här går det faktiskt att skruva lite på tävlingsdagen genom att köra loppet efter V75-7 som första lopp och korta ner tiden mellan V75-6 och V75-7, det är ju ingen som är ute och värmer hästar då.
Undertecknad har också framfört vad våra medlemmar tycker i frågan till Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviukola och vi har en fortsatt dialog med ST i denna fråga.

Mikael Melefors
Ordförande Travhästägarna