Travhästägarnas inställning till vagninfo

Många spelare har under ett antal år önskat ett system för att tränarna ska ange bland annat vilken vagn hästen ska tävla i. Sedan mer än tio år tillbaka finns redan regeln att det ska anmälas huruvida hästen ska tävla med skor eller ej.

Från Travhästägarnas sida är vi för allt som främjar spelandet på trav. Spelöverskottet står för merparten av intäkterna vi har att tävla om och spel och hästägande står på intet sett emot varandra: tvärtom. Spelarna behöver hästägarna för att ha några spelobjekt och hästägarna behöver spelarna för att ha externa prismedel att tävla om.

Dock står i vissa fall hästägarnas intressen att varje tränare ska äga rätt att justera utrustningen för varje häst i viss strid med spelarnas intressen att veta utrustningsinfo en tid i förväg. Här behöver vi hitta dels en lämplig mellanväg, dels regler för hur en tränare i undantagsfall ska kunna förändra angiven utrustning samt ett regelverk som säkerställer att detta faktiskt fungerar i praktiken på ett bra sätt.

Inför år 2019 kommer en ny spellagstiftning vilket innebär att denna fråga är ST:s och inget spelbolags. Vi har därför bestämt ett möte med Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg under augusti månad där vi ska sätta oss ner och ta tag i denna fråga på allvar med förhoppning om att ett för alla parter fungerande regelverk sjösätts under år 2019.