Momshantering delägda hästar

Skatteverket har uppmärksammat ST på situationer där en häst har flera registrerade delägare och nån är momsredovisningsskyldig och någon annan inte.

Vi har pratat med ST:s styrelseledamot Mats Norberg som förklarar att det bara är hästägare som är momsregistrerade som ska erhålla moms på prispengar. Om företrädaren har angivit momsregistreringsnummer så utgår det moms på prispengarna och det är här som Skatteverket påtalat att det måste finnas en möjlighet för företrädaren att kunna rätta till detta om det finns delägare som inte är momsregistrerade. Detta sker nu genom att delägareblanketten nedan fylls i.

I praktiken innebär detta:
För delägare i ett bolag där bolaget är hästens enda juridiska ägare blir det ingen skillnad. Bolaget ska, liksom tidigare, registrera sitt momsredovisningsnummer till ST. Hur många delägare bolaget i sin tur har och huruvida det är momsredovisningsskyldiga själva spelar ingen roll ur detta perspektiv.

Förändringen gäller de som äger en häst ihop i ST:s register. En av delägarna måste alltid vara företrädare, är den momsredovisningsskyldig och har angett sitt momsredovisningsnummer till ST så utgår moms på prispengarna. Är då exempelvis tre av fyra registrerade delägare momsredovisningsskyldiga så ska bara tre fjärdedelar av momsen betalas ut. För att detta ska bli rätt på avräkningen så måste ni fylla i nedanstående blankett och skicka in till ST.

Här har ni blanketten att fylla i för att rätta till detta retroaktivt: Korrigering av moms

Här har ni senaste notisen från ST om detta: Deklarera moms på prispengar om inte alla delägare är momsregistrerade

Här kan ni läsa mer om de förändringar som skett till följd av Bastovadomen: Viktig info från Travhästägarna