ST om nya TDS-regeln

Nu finns även informationen om tränarens skyldighet att ange behandlare på fakturan på travsport.se. Här kan du läsa mer om den officiella information ST publicerat: Bättre uppföljning av fakturor i TDS