Så här mycket pengar erhåller varje bana i prismedel i år

Så här är de centrala prismedlen budgeterade bana för bana. Utöver det har ST en pott avsatt för att kunna skjuta till för delade lopp och Premiechansningen. Totalt kommer det år 2018 för första gången att utbetalas mer än en miljard kronor i prismedel. Observera att budgetarna sattes vid årets början så de kan ha justerats vid dags dato. Observera även att dessa medel är vad banorna får centralt ifrån. En del banor ämnar därtill att skjuta till egna prispengar och en del banor budgeterar för att inte betala ut allt i prismedel.

Läs så här: bana, hur många miljoner ersättning ST budgeterat för att utdela till den ("prismedel"), hur många miljoner banan förväntas få i ersättning för att betala ut gjorda insatser i insatslopp ("insatser") och hur många miljoner ST således budgeterat att betala ut totalt i prismedel under året till varje bana("totalt").