Information om distrubitionen av banprogrammen

I somras var vi ju i kontakt med MileMedia, vilka producerar banprogrammen, kring det faktum att programmen kommer väldigt sent i brevlådan- eller t o m efter tävlingsdagen. Då var svaret att det berodde på PostNords förändrade leveranstider och att utvärderingen skulle göras efter sommaren.

Under hösten har MileMedia och banorna pratat och beslutat att man fortsätter som nu under även det första halvåret av 2019. Därefter görs ny utvärdering.