Krav att utge underlag på fakturerade merkostnader

I TDS-avtalet gällande fr o m 1/1-19 är det krav på att tränaren utger underlag på sina fakturerade merkostnader- om inte dessa framgår av sajten Horserunner.se. Underlagen ska vara hästägaren tillhanda senast den 7:e under kalendermånaden då fakturan förfaller. I praktiken innebär detta att underlagen alltså kommer att komma innan fakturan då TDS-fakturorna kommer omkring den 10:e varje månad. Sedan tidigare finns även tillämpningsanvisningen att det på fakturan skall framgå vem som utfört behandlingen vid det fall merkostnaden avser en veterinär-/alternativmedicinsk behandling.

På vilket sätt tränaren utger underlagen är helt upp till varje tränare. De kan exempelvis postas, skannas in och mailas eller fotograferas och skickas som sms. I och med kravet på att ange behandlare på fakturan blir det lätt för kunden att para ihop rätt underlag med rätt merkostnad.

Travhästägarna är glada över denna nya skrivelse i årets TDS-avtal och ser fram emot att det kommer bli betydligt enklare för hästägaren att se vad den faktiskt betalar för. I och med detta kommer också sajten Horserunner att få en viktig roll. Vissa vanliga merkostnader, eller kostnader som är svåra att styrka genom underlag- så som transport med egen bil- slipper alltså tränaren att utge underlag på om dessa priser istället framgår av Horserunner.

Sammantaget är Travhästägarna övertygade om att dessa skrivelser i TDS-avtalet kommer gynna såväl nya, potentiella hästägare som lättare kan söka sig prisinformation genom Horserunner, för befintliga hästägare som erhåller underlag för fakturerade merkostnader och för alla TDS-anslutna tränare som får enkla och tydliga regler för vad de ska utge underlag på och erbjuds en enkel väg att minimera antalet underlag- nämligen genom att lägga in prisuppgiften i Horserunner istället.

Detta avtal gäller alltså fr o m 1/1-19 vilket innebär att det gäller fr o m fakturorna som erhålls i februari (avseende januari). Viktigt att poängtera är att ingen annan kontrollfunktion än hästägarna själva finns. Det är helt upp till varje fakturamottagare att kontrollera att underlagen erhålls och, om inte, i första hand vända sig till fakturerande tränare och i andra hand till ST:s TDS-avdelning.