Årsmöte Siljansbygden

Kallelse siljansbygdens årsmöte
Kallelse
Årsmöte
Siljansbygdens Travhästägareförening
Tisdagen den 19 mars 2019 kl. 18.30
i Stallfiket på Rättvikstravet
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Efter årsmötesförhandlingarna välkomnar vi kvällens gäst Fredrik ”Frasse” Fransson
på Järvsö som kommer och delar med sig av sina tankar kring vår sport.
Frasse är en man med många järn i elden. Han är bland annat företagare, A-tränare,
hingsthållare och uppfödare.
Hästägande, andelshästar, hur vi ska bli fler inom sporten, kallblodsavel och träning
är några av de saker han kommer att prata om under kvällen.
Motioner eller förslag från enskild medlem, skall vara styrelsen tillhanda senast
måndag den 11 mars. Dessa skickas till sekreterare Berit Gunnarsson, Hjulbäck,
Hjulbäcksvägen 65, 793 97 Siljansnäs, e post: berit_gunnarsson@hotmail.com
Det finns möjlighet att betala medlemsavgift under kvällen om du om inte gjort det.
200:- för medlemskap samt tillägg 250:- för programprenumeration.
Tag gärna med intresserade vänner och bekanta/nya medlemmar.
Vi bjuder på kaffe med dopp.
Välkomna önskar styrelsen