Travhästägarna protesterar tillsammans med ASVT, Sleipner, BTR och Solänget mot de nya riktlinjer som kan innebära mindre pengar till de aktiva.

Protester mot nya riktlinjer för prispengar

Nu gör Travhästägarna tillsammans med flera travsportorganisationer gemensam sak och protesterar mot de nya riktlinjerna för prismedel.
De nya riktlinjerna innebär att banorna får förfoga fritt över de prismedel som blir över från de tävlingsdagar som banorna får möjlighet att inte köra nästa år. Det betyder att pengarna kan gå till annat än prispengar. Tillsammans har nu Travhästägarnas ordförande tillsammans med företrädare för Travtränarnas Riksförbund, ASVT, Sleipner, BTR samt Solängets travsällskap skickat en skrivelse till skickat en skrivelse till ST och vill att beslutet nu ändras så att outnyttjande medel enbart kan användas till prispengar.

– Det är med starka negativa känslor vi ser att de medel som emanerar från ej utbetalade prispengar i stället för att delas ut som just prispengar också skulle kunna användas till ”annan verksamhet, skriver företrädarna.

De nya riktlinjerna innebär att prismedel kan användas till att försäkra prispengarna vid storloppsdagar men kan också användas för att till exempel renovera och bygga nytt på travbanorna. Banorna beslutar själva hur pengarna ska användas. Det anses gå stick i stäv med målen i Pegasus:
– ”Travsportens önskvärda läge” går inte i takt med hästägarnas krav på en kundvänlig miljö och förståelse för de människor som tar förlusterna för en breddsport som saknar motsvarighet i andra länder. Vi ser därför att medel som friställs genom ej genomförda tävlingsdagar oavkortat går till prispengar i bredd/vardagstrav”, heter det i skrivelsen.

Skrivelsen i sin helhet

Umeå den 8 oktober 2019
Undertecknade organisationer har genom bl.a. Travhästägarna informerats och fått del av det förslag till hantering av medel som friställs vid borttagna tävlingsdagar. Det är med starka negativa känslor vi ser att de medel som emanerar från ej utbetalade prispengar istället för att delas ut som just prispengar också skulle kunna användas till ”annan verksamhet”.

Aktiva i allmänhet och hästägare i synnerhet upplever i dag en negativ trend i sporten med vikande publiksiffror och lopp som inte fylls till sista plats. Särskilt drabbar detta de lägre klasserna som redan nu har platsöverskott som härrör från de starkt minskande födelsetalen.

Vi ser därför att medel som friställs genom ej genomförda tävlingsdagar oavkortat går till prispengar i bredd/vardagstrav och inte förstärker redan högt doterade lopp alternativt går in i sällskapens investerings/underhålls budgetar något som vore förödande i dagens hårt trängda läge.

Hästägarna har sett fram emot att nå målen i Pegasus. ”Travsportens önskvärda läge” går inte i takt med hästägarnas krav på en kundvänlig miljö och förståelse för de människor som tar förlusterna för en breddsport som saknar motsvarighet i andra länder. Det vore en utopi att tro att möjligheten att fördela medel från de ej avhållna travdagarna skulle uppfylla Pegasus andemening! Verkstad i vardagen gör mer nytta och skapar ett förtroende för sportens ledning.

Vi hemställer att svensk Travsports styrelse ändrar i beslutsformuleringen så att ej utnyttjade medel enbart kan nyttjas till prispengar i vardagstravet.

Umeå dag som ovan
Mikael Melefors Jan Halberg
Ordförande Travhästägarna Ordförande Travtränarnas Riksförbund
Ingemar Alin Ola Johansson
Ordförande ASVT Ordförande BTR
Marita Arvidsson Göran Nordin
Ordförande Sleipner Ordförande Solängets Travsällskap
Travhästägarna