Gott Nytt År

Från Travhästägarnas styrelse vill vi ge er en återblick av hästägarnas 2019
och en utblick mot det nya året.
Hej Travvänner och god fortsättning!

Den 1 januari i år omreglerades spelmarknaden där det för vår del innebar att ATG separerades från Svensk Travsport, ST. ATG blev därmed som vilket annat spelbolag som helst på marknaden och med möjligheten att arrangera sportspel. Spelbolagsdirektörerna siade om att omsättningen skulle gå upp cirka tio procent på spelmarknaden, den blev minus cirka tretton procent. ATG har ändå klarat sig hyfsat med ett tapp på cirka sju procent på travspel men samtidigt tagit en stor del av marknaden på sportspel. Så totalt omsätter vi mer, men på sista raden är det sämre på grund av att spelnettot på sportspel är lägre än spelet på trav.

En annan sak viktig sak att ta med sig är att vi har gått från förskottsekonomi till efterskottsekonomi, och vad innebär det? Jo, förut bestämde ATG i november att så mycket pengar får de aktiva nästa år och vi fick anpassa oss efter det. Nu, efter avregleringen, betalar ST ut prispengarna men ST har ingen kassa så vi har fått låna pengar av ATG till drift av ST och banor samt prismedel.
Som det ser ut nu täcks heller inte hela kostnadsbiten för svensk travsport. Det preliminära resultatet pekar på cirka minus 294 miljoner men exakt vad det exakt blir vet vi först efter ATG:s bolagsstämma i mars-april 2020.
Det innebär att ST:s styrelse hade lagt ett sparkrav på 80 miljoner inför 2020 och vi aktiva får tyvärr som vanligt ta den stora delen av detta. Sparkravet fördelades med 15 miljoner på banorna, 15 miljoner på ST och 50 miljoner på oss aktiva. Från början var sparkravet 100 miljoner varav 71 miljoner skulle drabba oss aktiva.

Efter förhandlingar lyckades vi få ner det till 50 miljoner. Mellanskillnaden på 21 miljoner läggs på vardagstravet med en bredare prisskala med riktiga matlappar, ett exempel är att ett sjättepris i ett lopp med 25 000 kronor i förstapris nu går från 2 300 kronor till 4 500 kronor från årsskiftet.
Mitt i allt elände med minskade prismedel så känns det ändå mycket bra att vi har fått gehör för det målet, som vi gemensamt satte högst upp på verksamhetensplanen för 2020-2021 i samband med ordförandekonferensen nu också blir verklighet!

Vi har också inlett en dialog med ST:s vd Maria Croon om hur mycket vi reser med våra travhästar i samband med travtävlingar och att starter på hemmaplan måste öka från dagens 35 procent till över 40 procent hemmahästar. Det skulle bli bättre för vår redan ansträngda ekonomi och för vår miljö. Detta har nu resulterat i att Maria Croon tillsatt en projektgrupp innehållande undertecknad, Peter Eriksson och Svante Båth från TR, David Zimmer, Jörgen Forsberg och Jan-Olof Molin från banorna, Ola Johansson från BTR, Marcus Persson ST:s styrelse samt Maria Croon och Per Wetterholm från ST. Projektets uppdrag är ”Framtidens tävlingsstruktur”.

Under året har vi även tecknat ett samarbetsavtal med Agria som innebär att du som är medlem i en hästägarförening får 10 procents årsrabatt på hästförsäkringen
och den gäller varje år och inte bara vid nytecknande, som annars är väldigt vanligt. Hästägarföreningen får även 100 kronor för varje nytecknad försäkring en medlem gör i Agria. I början av 2020 kommer vi också att sätta upp akutväskor för häst på varje inskrivning på våra travbanor. Detta sker i samarbete med oss, Agria och den lokala hästägarföreningen. Mer information om detta kommer i början av nästa år.

Under året inleddes också diskussioner med ett antal större företagskedjor om samköpsrabatter som du som medlem i en hästägarförening ska kunna dra nytta av. Mer information kommer i början av nästa år men undertecknad känner sig förhoppningsfull
kring detta arbete.

Med önskan om ett riktigt gott nytt 2020!

För Travhästägarna den 30 december 2019
Mikael Melefors
Ordförande