Reskostnaderna för hästägarna måste minska

Vet ni hur många varv runt jorden våra travhästar reser en vanlig travvecka i maj?
Jo, 15 varv. Eller 61 000 mil. Och det är hästägarna som får betala.
-Därför välkomnar vi initiativet att se över tävlingsplaneringen. En bättre planering kan vara ett verktyg för att få ner resandet och därmed kostnaderna, säger Mikael Melefors, ordförande för Travhästägarna.
Travhästägarna jobbar målmedvetet för att förbättra villkoren för travhästägandet.
-En milstolpe nåddes när vi kunde förhandla fram bredare prisskalor i vardagstravet, säger Mikael Melefors.
LÄS OCKSÅ Bredare prisskalor i vardagstravet

Bredare prisskalor hade högst prioritet i verksamhetsplanen för 2020-2021. Nästa punkt handlar om att minska reskostnaderna vid tävling.
Varje tävlingsdag startar i genomsnitt inte mer än 33-35 procent hemmahästar, resterande del är tillresande hästar.
-Det här får hästägarna betala genom ökade reskostnader. Därför vill vi att andelen hemmahästar som startar ska öka, säger Mikael Melefors.

Travhästägarna valde att granska hur våra tävlingshästar reste en vanlig vecka i maj 2019. Siffror räknades fram för hur långt hästarna reste från stall till tävling och hem igen.
– Det blev 61 000 mil. Det motsvarar 15 varv runt jorden. På en vecka! Räknat på en transportkostnad på 40 kronor milen kostar det resandet hästägarna över 2 miljoner kronor, säger Mikael Melefors.

Resultatet av undersökningen har bland annat presenterats för Maria Croon, Svensk Travsports nytillträdda vd. Nu har Svensk Travsport lyssnat till fakta och argument och bjudit in till en förstudie kring tävlingsplaneringen. Inbjudna att delta är representanter för de aktiva från Travhästägarna, BTR och TR samt banorna Boden, Solvalla, Halmstad och representanter från ST och ST:s styrelse.

Målet med ”Framtidens tävlingsstruktur” är att skapa en hållbar tävlingsstruktur som också ber förutsättningar för fler att bli aktiva.
Under våren ska gruppen se över om tävlingsplaneringen kan göras utifrån andra kriterier än de traditionella perspektiv som används, som till exempel antalet tävlingsdagar och koncept på respektive bana