Vi fortsätter dela ut akutväskor

Jägersro blev nästa bana i tur att få ta emot en akutväska.
Christer Bergman lämnar över Agrias akutväska till Mats Ahlberg.
Travhästägarna har beslutat att i samarbete med Agria förse alla travbanor i Sverige med en akutväska avsedd för häst. Väskorna ska finnas på inskrivningen på respektive bana och innehåller det nödvändigaste för att ta hand om enklare skador vid olycksfall eller andra händelser.

Travhästägarna åtar sig också att se till att väskorna fylls på vid behov. Det görs dock rent praktiskt av banorna och beställningarna görs smidigt över nätet.

Ett antal banor har hittills fått sina väskor och nu senast stod Jägersro på tur. Där togs väskan emot av sportchefen Mats Ahlberg och den överlämnades av Christer Bergman, styrelseledamot i Travhästägarna, till vänster.