Fler akutväskor ut till banor

Travhästägarnas kassör Karin Roslund passade på att besöka både Gävle och Bollnäs för att lämna över akutväskor till båda banorna.


På Bollnäs fick travbane- och sportchefen Stefan Samuelsson ta emot väskan som Karin Roslund lämnade över.

Att Travhästägarna förser travbanorna med akutväskor, avsedda för första hjälpen för häst, är ett resultat av samarbetet med försäkringsbolaget Agria.

Alla landets banor får en väska som placeras på inskrivningen. I väskan finns sjukvårdsattiraljer och instruktioner avsedda för mindre skador och olyckshändelser. Banorna bidrar med att hålla koll på när väskorna behöver fyllas på.

Nu har både Bollnäs och Gävle fått sina väskor och fler banor står på tur att få sina väskor.


På Gävle överlämnades akutväskan till travbanechefen Kent Modin.