Årsmötet flyttas på framtiden

Den pågående coronakrisen gör att Travhästägarna flyttar fram årsmötet som skulle ha hållits den 20 maj.
Det är de rådande omständigheter kring coronakrisen som gör att Travhästägarna nu väljer att flytta fram årsmötet på obestämd tid. Vi kommer att återkomma i god tid när ett nytt datum kan spikas.

Travhästägarnas nya avtal med Agria, som tecknades förra året, har varit en framgång. Vi håller på att sammanställa hur mycket avtalet genererat till respektive hästägareförening där någon medlem gjort en nyteckning av försäkring. Varje nyteckning har gett 100 kronor per ny försäkring till föreningen.
Men så här ser preliminärt Topp 3 ut:

1. Axevalla
2. Åby
3. Rättvik


Vi återkommer snart med resultatet vad varje förening kommer att
erhålla men vi kan åtminstone säga att det blir en hel del pengar till
de föreningar som lyckats bäst.