Kräver extern utredning i fallet Propulsion

Travhästägarna kräver en extern utredning kring vad som hänt i fallet med Propulsion.
Återigen är det dags för Svensk Travsport att ta sitt ansvar. Den här gången i härvan kring Propulsion. Att hänvisa till ett strikt tränaransvar eller lyfta över ansvaret på hästägaren duger inte. Här krävs en genomgripande extern utredning om vad som hänt.

Hela den här historien är märklig, att rykten som kom i svang redan förra året inte renderade i en riktig utredning när uppgifterna kom till ST:s säkerhetschefs kännedom och Propulsion skulle ha undersökts av två veterinärer menar Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors.

- Att skylla på tränaren eller straffa både häst och hästägare är inte acceptabelt och känns mest som ett försök att komma undan sina misstag. Det kan heller inte ligga på hästägarens ansvar att kontrollera att myndigheten har gjort rätt, säger Mikael Melefors.

Travhästägarna vill se en utredning gjord av en utomstående oberoende part utan bindningar till Svensk Travsport. Både av vad som faktiskt har hänt i fallet och det kunde slinka igenom i hanteringen hos den egna myndigheten.

- Det här handlar också om trovärdighet och då duger det inte med en egen utredning för att se över rutiner och kunna glida förbi interna brister. Vi kräver att ST tar det ansvar som krävs i den här historien.
Travhästägarna förutsätter också att ingen; tränare, hästägare eller annan, åsätts ett eventuellt straff förrän fallet är noga utrett och granskat.

- Vi får heller inte glömma att det inte finns några vinnare i den här sorgliga historien, bara förlorare hur det än slutar.

Fotnot: ST har beslutat att den interna utredningen ska göras av en extern part. Propulsion har tills vidare startförbud. ST har också meddelat att alla avkommor efter Propulsion födda till och med 2021 inte påverkas oavsett vad beslutet kring hingsten blir.Segerglädjen kom av sig efter avslöjandet att Propulsion skulle ha nervsnittats i båda frambenen innan han såldes till Sverige och därmed i praktiken ha ett livslångt startförbud. Foto: Lars Jakobsson/TR Media