Får lämna Travhästägarna

Vid Travhästägarnas årsmöte i onsdags beslöts att utesluta Åby Travhästägareförening efter att organisationen valt att ansluta sig till NÄT.
Vid Travhästägarnas årsmöte i onsdags fick Mikael Melefors, Umeå, förnyat förtroende och omvaldes som ordförande för organisationen fram till nästa årsmöte.

Efter en sluten omröstning beslöts också att utesluta Åby Travhästägareförening. Bakgrunden till beslutet var en motion från sex föreningar som föreslog att ingen travhästägareförening ansluten till Travhästägarna samtidigt kan tillhöra organisationen Nationell samverkan för ägare av travhästar, NÄT.
I motionen föreslogs också att om Åby Travhästägareförening vid Travhästägarnas årsmöte fortfarande var ansluten till NÄT skulle föreningen uteslutas ur Travhästägarna.
Efter en längre debatt avgjordes frågan i en sluten omröstning där röstsiffrorna utföll med 21 röster för en uteslutning, 7 röster för nej och 2 blanka röster.

Vid årsmötet genomfördes ett fyllnadsval på ett år av Elisabeth Johansson, Bollnäs. Årsmötet omvalde också Claes Ljung, Halmstad, Karin Roslund, Gävle, och Mikael Lindqvist, Skellefteå, på en tid av två år.
Travhästägarnas årsmöte hade i år senarelagts från ursprungligen planerat i maj till den 19 augusti på grund av Covid-19.