Nyhetsbrev från Travhästägarna

Just nu läser ni ett första nyhetsbrev som ska följas av ett regelbundet månadsbrev och är ett resultat av Travhästägarnas arbete med en ny kommunikationsplan.
Detta första brev avhandlar framför allt det årsmöte som trots coronapandemin kom till stånd men först i augusti och där Åby Travhästägareförening tvingades lämna Travhästägarna efter ett majoritetsbeslut av årsmötet.

Läs NYHETSBREVET HÄR.