Utbildning i momsfrågan

ST bjuder in till en utbildning om moms och beskattningsbar person och som berör många av våra medlemmar.
Frågan om moms och gränsdragningen mellan privat och ekonomisk verksamhet är åter aktuell. Det efter att Skatteverket tagit fram ett utkast med förtydligande kring frågan som har sin grund i den så kallade Bastova-domen.

Under januari och februari bjuder Svensk Travsport in till en öppen utbildning med experterna Urban Rydin, skattechef vid Ludvig & Co, och Jan Kleerup, skattejurist med inriktning på moms vid Erlegal Advokat.
Eftersom frågan om moms och vem som är beskattningsbar person mer eller mindre berör ett stort antal travhästägare uppmanar vi er medlemmar att ta tillfället i akt och delta i någon av de fyra tillfällena.

De olika utbildningstillfällena är:
18 januari kl 9.00-11.00
21 januari kl 15.30-17.30
29 januari kl 14.00-16.00
2 februari kl 9.00-11.00

Utbildningen är öppen för alla medlemmar och utan kostnad och genomförs digitalt via Teams.
Välj den tid som passar er bäst och skicka sedan en anmälan snarast med vilken dag ni vill vara med via mejl till info@travhastagare.se Sedan kommer ni att via mejl få en länk för att kunna ansluta till utbildningen aktuell dag.
Eventuella frågor besvaras av Runar Johansson, administratör Travhästägarna, 070-661 77 45.