Årsmöte 2021

Styrelsen har nu fastställt datum för årsmötet 2021.
Enligt stadgarna, som ändrades vid årsmötet förra året, ska datum för årsmötet meddelas senaste tre månader i förväg för att alla medlemsföreningar ska ha möjlighet att planera in mötet.
Nu har styrelsen beslutat att bestämma datum för ordinarie årsmöte till torsdagen den 20 maj 2021. Förhoppningen är att det ska gå att genomföra ett fysiskt årsmöte men det avgörs av läget kring coronapandemin och de restriktioner som kan komma att gälla.
I övrigt ska kallelse, dagordning samt styrelsens underlag till årsmötet vara respektive förening tillhanda senast 30 dagar före utsatt mötesdatum.
Styrelsen
Travhästägarna