Inbjudan till nytt rådslag

Nytt rådslag om Svensk Travsports framtida organisation för alla medlemmar i travhästägarföreningarna.
Nu är frågan om Svensk Travsports framtida organisation inne på andra varvet. Det sedan ST fått bakläxa efter att det visat sig omöjligt att nå konsensus om något av de tre första förslagen som lades fram.

Efter omtaget gör Travhästägarna därför ett Rådslag 2.0 öppet för alla medlemmar i travhästägarföreningar knutna till Travhästägarna.
Nu för att diskutera en fördjupning i tre olika alternativ:

1. Federation/förbund där Svensk Travsport drivs i bolagsform.
2. Svensk Travsport drivs som ekonomisk förening.
3. En modell med både ideell förening och ett separat rättighetsbolag.

Rådslaget hålls tisdag den 16 februari kl 18-21 digitalt via Teams. Medverkar gör bland annat Svensk Travsports vd Maria Croon samt Marjaana Alaviuhkola, Mats Norberg och Saila Quicklund från ST:s styrelse.

Travhästägarna har tidigare mejlat ut till alla ordförande/styrelser i föreningarna ute på banorna om rådslaget. Men vi vill ge så många medlemmar som möjligt chansen att vara med och få information och diskutera Svensk Travsports framtid.
För att få en länk för att delta på mötet så skickar du ett mejl till info@travhastagare.se och ange namn och mejladress så returnerar vi länken innan mötet.

Styrelsen
Travhästägarna