Nya träffar kring skattefrågan

Två nya skatteträffar i juni.
Skatteverket har nyligen publicerat ett nytt ställningstagande där verket gjort en omtolknig av begreppet ”beskattningsbar person”. Den nya tolkningen berör många travhästägare och andra hästföretagare och har både skapat oro och väckt många nya frågor. ST ordnar därför två nya informationsträffar med skattejuristerna Jan Kleerup och Urban Rydin. De båda går igenom och kommenterar ställningstagandet ur hästföretagarens perspektiv. Informationen erbjuds vid två olika tillfällen. Den 9 juni kl. 17.00-19.00 och den 14 juni kl. 15.00-17.00. Ingen föranmälan krävs.