Fortsatt reellt inflytande i ST viktigt

TH anser att det är för många frågetecken och obesvarade frågor för att kunna förorda ett alternativ.
Efter två rådslag har nu Travhästägarna lämnat sitt yttrande kring de tre förslagen till ny organisation som Svensk Travsport presenterat.
I korthet tar vi i yttrandet upp svårigheten att förorda ett av de tre alternativen eftersom vi anser att det fortfarande finns allt för många frågetecken och obesvarade frågor för att kunna ge ett definitivt svar. Men vi lyfte fram några viktiga punkter:

  • Vi kan inte ge avkall på ett reellt inflytande och ägande i Svensk Travsport och med närvaro-och yttranderätt och delaktighet i beslut.
  • Vi anser att BAS inte ska betraktas som en homogen grupp.
  • Vi anser att arenornas upprustning är viktig.
  • Hela Travsverige ska ha möjlighet att leva.

Här finns yttrandet i sin helhet.