RST Nyhetsbrev Nr 1 -2010

Hej alla hästägarvänner!

RST lokalföreningar har vid olika tillfällen framfört att RST måste vara mera synlig både i media och ute bland medlemmarna. Dessa synpunkter har RST styrelse tagit till sig och beslutat att ett nyhetsbrev skall utsändas till lokalföreningarna och medlemmarna då det finns särskild information att delge. Under våren 2010 har jag lagt mycket tid och kraft på att behandla min sjukdom och därför haft begränsad tid och ork till förfogande. Nu har jag laddat batterierna och är åter med i matchen. Här följer nyhetsbrev nr 1 –2010
STC blir ST och nya stadgar antagna
Vid STC Fullmäktigemöte 28 maj antogs STC nya stadgar genom ett andra beslut. Dessa gäller således från 28 maj och framåt. Samtidigt med årsstämman beslutade mötet att Svenska Travsportens Centralförbund skall byta namn till Svensk Travsport, ST. Den nya loggan uppvisades och tas i bruk efter extra Fullmäktigemötet i Malmö den 3 september. De nya stadgarna innebär att den nya styrelsen i ST kommer att bestå av sju (7) ledamöter, valda efter kompetens och inte efter bantillhörighet. En ny mandatfördelning innebär att BAS-organisationerna ökar sitt inflytande från 9% till 20% .

Den nya styrelsen kommer att utses i samband med derbyt första helgen i september. Fram till dess har styrelsen följande sammansättning: Patrik Sandin (ordförande), Claes Lundell (vice ordförande), Anders Törnkvist, Carl-Erik Sandström, Maria Lejon, Lars Olofsson, Kjell Ericsson, Magnus Svensson och Björn Medelberg (ersättare för Nils-Erik Nilsson från Stockholms Travsällskap). Samtliga dessa avgår vid det extra Fullmäktigemötet i september.

En ny valberedning
Fullmäktige utsåg även en ny valberedning med uppdraget att föreslå namn till den nya styrelsen. Valberedningen har följande sammansättning: Marita Arvidsson (sammankallande), Stig H Johansson, Jan R Larsson, Mats Olsson och Anders Törnkvist

Spårförbehåll i vardagstravet
Spårförbehåll i vardagstravet är något som RST, under en längre tid, krävt att STC skall införa omgående. STC genomförde en sittning med TR/RST/BTR 20 maj 2009. Från TR deltog Stig H Johansson och Christer Nyström och från RST Stig Lundqvist. BTR hade insänt synpunkter. Ärendet har sedan dragits i långbänk av STC men vid vårt senaste BAS-möte med STC Presidium i april 2010 lovade Ulf Hörnberg, som svar på RST fråga, att sätta fart på ärendet. Vi återkommer med mer information när det börjar hända något !

Styrelsemöte med strategidagar
RST styrelse kommer att genomföra styrelsemöte med strategidagar 16 -- 17 juni. Under dessa dagar fokuseras på RST Framtidsfrågor, det vill säga de viktigaste frågor som Ni medlemmar vill att RST skall jobba med de närmaste åren. Som underlag till våra diskussioner och prioriteringar ligger bl.a de motioner och synpunkter som framförts vid RST Årsmöten, Höstmöten, Norr och Sydträffar.

Bland de frågor som skall behandlas vid strategidagarna återfinns:
- RST vision, mål och delmål
- RST organisation och bemanning
- RST intäktsmöjligheter och finansiering (inkl. RST Travsport)
- Mediafrågor och information till våra medlemmar
- Ökat stöd av lokalföreningsarbetet och öppna travsällskap

Jag avser återkomma inom kort med information från våra strategidagar och de frågor som då behandlades. Vi ses runt travovalen under sommaren och vid Norrträffen och Provinskampen i Sundsvall 27-28 augusti samt vid Sydträffen och Sydkampen i Stockholm 16-17 oktober.

Hälsningar och tillönskan om en framgångsrik och skön travsommar!
Göran Löfgren
Ordförande i RST