Hästägarkort eller Stallkort?

Hästägarkort, Stallkort och Medlemskort - Vad är skillnaden?
Hästägarkort eller stallkort ansöker man om hos det travsällskap där man har häst i träning. Kortet berättigar till fri entré till publikplats på alla travbanor (med undantag för större tävlingar och V75) samt till entré till stallbacken på "hemmabanan".

Medlemskort t.ex. i hästägarföreningen, amatörklubben eller annan förening vid travbanan får man som medlem i respektive förening. Medlemskortet berättigar inte till fri entré på travbanorna men ger istället en mängd förmåner som inte hästägarkortet ger. Medlemmar i hästägarförening har fritt tillträde till hästägarföreningens utrymmen på alla travbanor vid uppvisandet av medlemskortet.