Advokater och jurister

Om du behöver juridisk hjälp i ärenden där travhästar är inblandade kan RST rekommendera:

Advokat Ulf Klementsson
Öberg & Heine Advokatbyrå
Sturegatan 32
114 36 STOCKHOLM
Tel.: 08-545 665 70

Advokat Jonas Nilsson
Foyen Advokatfirma
Stora Nygatan 34
411 08 Göteborg
Tel 031-743260
E-mail jonas.nilsson@foyen.se

Advokat Martin Erling
ErlingAdvokater AB
Adelgatan 5
211 22 MALMÖ
Tel,: 040-100363-040-23 64 87 -0702-666323
Fax: 040-611 66 10
e-mail: martin.erling@erlingadvokater.se

Advokat Magnus Forssell
NBW Advokatbyrå
Kungsbroplan 1
112 27 STOCKHOLM
Tel.: 08 - 5457 0040
Fax: 08 - 5457 0055
E-mailadress: magnus.forssell@nybrid.com

När det gäller skatte- och bolagsärenden:

Advokat John Larsson,
Advokatfirman Vinge KB,
Box 1703,
111 87 STOCKHOLM,
tel.: 08-614 30 30,
e-mail: john.larsson@vinge.se

När du tar kontakt med advokat tänk på att ta reda på priset för konsultationen - och glöm inte att du kanske genom din hästägarförening har en rättsskyddsförsäkring som delvis kan täcka advokatkostnaderna. För mer information kontakta RST