Boden - Norrbottens Travhästägareförening

Antal medlemmar: ca 55
Hemsida: www.nthf.dinstudio.se
Adress:
Mockträsk 70
961 93 Boden
Kontaktperson: Olle Svensson
E-post: juligutten@gmail.com
Telefon: 070-32 77 395

Ordförande

Olle Svensson(ordförande)

Sekreterare

Björn Nilsson
Mobil: 070-321 37 90

Kassör

Håkan Korvi
Mobil: 070-571 57 58