Skellefteå - Skellefteortens Travhästägareförening

Antal medlemmar: ca 110
Adress:
Bladg. 160
931 58 Skellefteå
Kontaktperson: Anna Johansson
E-post: lapparell@hotmail.com
Telefon: 0708-537746

Ordförande

Anna Johansson
E-post: lapparell@hotmail.com
Telefon: 0708-537746

Sekreterare

Andrea Waller
Mobil: 0705714671

Kassör

Anders Carlsson
E-post: anebom@gmail.com
Adress:
G. Varuträskvägen 27
93142 Skellefteå