Umeå - Umåkers Hästägareförening

Antal medlemmar: ca 150
Hemsida: umakershastagare.se
Kontaktperson: Ivan Berglin
E-post: ivan.berglin@mail.se
Telefon: 070-6831661

Information:

Medlemsavgift: 250 kr / enskild medlem, 350 kr / familj boende på samma adress. Inbetalas på bankgiro: 478-2496. Vid inbetalning uppge namn, adress, telefonnummer och mailadress. För ytterligare information gå in på hemsidan ( umakershastagare.se)

Ordförande

Ivan Berglin
E-post: Ivan.berglin@mail.se
Mobil: 070-6831661

Sekreterare

Ann Broström
E-post: jungfrudansen11@hotmail.com
Mobil: 073-0732349
Adress:
Mariehemsvägen 25 L 90653 UMEÅ

Kassör

Susanne Granberg
E-post: susanne@ekonomijouren.se
Mobil: 070-3280009
Adress:
Kroksjö 434
905 94 Umeå