Umeå - Umåkers Hästägareförening

Antal medlemmar: ca 150
Adress:
Hagarana 15 922 95 GRANÖ
Kontaktperson: Berit Bjuhr
E-post: beritbjuhr@hotmail.com
Telefon: 073-4255944

Information:

Medlemsavgift: 250 kr / enskild medlem, 350 kr / familj boende på samma adress. Inbetalas på bankgiro: 478-2496. Vid inbetalning uppge namn, adress, telefonnummer och mailadress. För ytterligare information gå in på Umåkers hemsida ( umaker.se ) / föreningar / umakershastagare.se

Ordförande

Berit Bjuhr
E-post: beritbjuhr@hotmail.com
Mobil: 073-4255944
Adress:
Hagarana 15 922 95 GRANÖ

Sekreterare

Ann Broström
E-post: jungfrudansen11@hotmail.com
Mobil: 073-0732349
Adress:
Mariehemsvägen 25 L 90653 UMEÅ

Kassör

Ann-Charlotte From
E-post: lotta.from70@gmail.com
Mobil: 070-6949775
Adress:
Tegsnäset 118 922 95 GRANÖ