Dannero - Ådalens Travhästägareförening

Antal medlemmar: ca 80
Adress:
Salom 112
870 52 Nyland
Kontaktperson: Anders Bodin
E-post: dananders.bodin@gmail.com
Telefon: 070-6171017

Information:

Vice ordförande:
Per-Anders Näslund
Mobil: 070-6464515
E-post: panaslund@hotmail.com

Ordförande

Anders Bodin
E-post: dananders.bodin@gmail.com
Mobil: 070-6171017

Sekreterare

Monica Åberg
E-post: monica.aberg@mondigroup.com
Mobil: 070-6041361

Kassör

Maria Holmberg
E-post: bertil@holmbergsbordet.se, dressyrmaria@hotmail.se
Mobil: 070-8987559