Hagmyren - Norra Hälsinglands Travhästägareförening

Antal medlemmar: 215
Hemsida: www.hagmyren.se
Adress:
Ekonomitjänster c/o Hästägarföreningen Hudiksvall Stationsgatan 3 824 45 HUDIKSVALL
Kontaktperson: Mats Östberg
E-post: hastagarforeningenhudiksvall@outlook.com

Information:

Göran Forslin vice ordf
070-255 36 78

Lasse Styf
070-224 56 01
lassestyf@bredband2.com

Ordförande

Mats Östberg
E-post: hastagarforeningenhudiksvall@outlook.com
Mobil: 070-300 06 49, 070-511 96 09

Sekreterare

Malin Lindell
E-post: hastagarforeningenhudiksvall@outlook.com
Mobil: 070-617 84 47

Kassör

Maria Lindell
E-post: hastagarforeningenhudiksvall@outlook.com
Mobil: 070-202 63 24