Travhästägarna Bollnäs

Kontaktperson: Bo Fransson
E-post: bofab@telia.com
Telefon: 070- 3190759

Information:

Travhästägarna Bollnäs (Tidigare Södra Hälsinglands Travhästägareförening)
Den här Facebooksidan är öppen för alla som är medlem i Travhästägarna Bollnäs.
Föreningens namn fram till årsmötet 2020 var Södra Hälsinglands Travhästägareförening.
Årsstämman 2020 beslutade att anta namnet Travhästägarna Bollnäs.

Medlemsavgiften för ett år är 250 kronor för enskild medlem och 350 kronor för familj.
Insättes på BG 412-0010. Glöm ej att ange ditt namn, mobilnummer, adress och e-postadress.
Alla som äger travhäst, är delägare i en travhäst och/eller föder upp travhäst eller på annat sätt positivt verkar för travsporten kan vara medlemmar i föreningen. Styrelsen har rätt att besluta om medlemskap.
Facebooksidan är en viktig del i kommunikationen mellan våra medlemmar.
Travhästägarna Bollnäs har en egen hemsidan under Bollnästravets hemsida.


Travhästägarna Bollnäs arbetar för att
• Tillvarata medlemmars intressen för travtävlingar på svenska och utländska banor.
• Vidga och utveckla intresset för att äga travhäst.
• Uppmuntra avel, uppfödning och god hästskötsel av travhästar.
• Aktivt medverka för att intresset för travsport stärks.
• Driver för hästägarna viktiga frågor såsom: prispengar, startmöjligheter, stimulansåtgärder, samarbetsfrågor med mera

Travhästägarna Bollnäs anordnar
• Informationsträffar/föredrag
• Sponsrar Travskolan/ponnytravet vid banan
• Fadderverksamhet för att underlätta för ungdomar från travskolan att gå vidare till stor häst
• Fadderverksamhet - Samverkan mellan A-tränarna och föreningen om medlemmar vill ha stöd och hjälp för att utveckla sig och sin häst
• Utflykter/resor
• Servering i samband med provloppsdagar
• Hästägaredagen, arrangerar kringaktiviteter under hästägaredagen vid banan
• Stallbacksvärdar – Arbetar som stallbacksvärdar vid tävlingar för tillresande med starthäst och lotsa dem till rätta
• Grindvakt – delar uppdraget med de andra intresseföreningarna vid banan
• Bas-möten, deltager aktivt i Travsällskapets Bas-möten

Medlemsförmåner
• Du får rabatt hos Bollnäs Rid & Trav
• Du får rabatt på försäkringar hos AGRIA
• Rabatt på Drive-medel hos Cirkel K
Flera medlemsförmåner hittar Du på www.travsport.se

Ordförande

Bo Fransson
E-post: bofab@telia.com
Mobil: 070-3190759
Adress:
Apoteksgatan11
82143 Bollnäs

Sekreterare

Elisabeth Johansson
E-post: bettan.oster@telia.com
Mobil: 070-3364420
Adress:
Östergatan 2 C
821 42 Bollnäs

Kassör

Hugo Forsberg
E-post: hugoforsberg40@gmail.com
Mobil: 070-525 44 62
Adress:
Ed 1133
823 91 Kilafors