Bollnäs - Södra Hälsinglands Hästägareförening

Kontaktperson: Bo Fransson
E-post: bofab@telia.com
Telefon: 070- 3190759

Information:

Södra Hälsinglands Hästägareförening
- är öppen för alla som äger eller deläger travhäst.
- anordnar provlopp största delen av året,
- driver för hästägarna viktiga frågor såsom: prispengar, startmöjligheter, stimulansårgärder, samarbetsfrågor etc.,
- har i medlemsavgiften en direktansluten, kombinerad olycksfalls- och grupplivförsäkring vid arbete med hästar.

Sätt in årsavgiften 250:- för enskild och 350:- för familj på bankgiro: 412-0010 så är du medlem i föreningen. Hjärtligt välkommen!

Ordförande

Bo Fransson
E-post: bofab@telia.com
Mobil: 070-3190759
Adress:
Apoteksgatan11
82143 Bollnäs

Sekreterare

Elisabeth Johansson
E-post: bettan.oster@telia.com
Mobil: 070-3364420
Adress:
Östergatan 2 C
821 42 Bollnäs

Kassör

Hugo Forsberg
E-post: hugoforsberg40@gmail.com
Mobil: 070-525 44 62
Adress:
Ed 1133
823 91 Kilafors