Romme - Dalarnas Travhästägareförening

Antal medlemmar: ca 287
Hemsida: www.dalarnastravhastagareforening.se
Adress:
Kvistgårdarna 8,
781 92 BORLÄNGE
Kontaktperson: Lars Lindh
E-post: lars.lindh@agria.se
Telefon: 070-557 87 07

Ordförande

Lars Lindh
E-post: lars.lindh@agria.se
Telefon: 0243 233000
Mobil: 070-557 87 07

Sekreterare

Per-Eric Nilsson
Telefon: 0243-24 20 79

Kassör

Johanna Sundberg
Mobil: 070-7178311
Adress:
Sör Hesse 323
781 91 Borlänge