Örebro - Örebro Läns Travhästägarförening

Hemsida: www.orebrolanshastagareforening.se
Adress:
Översta 134
694 92 HALLSBERG
Kontaktperson: Kim Bergling
E-post: kim_bergling@hotmail.com
Telefon: 070-642 63 69

Information:

Vice ordf Håkan Pettersson
070-5458130

Facebook: Örebro hästägarförening

Ordförande

Per-Olof Svantesson
E-post: per-olof@epostraindustri
Telefon: 0586-52228
Mobil: 070-3787087
Adress:
Rishöjdbron 340
691 91 Karlskoga

Sekreterare

Kim Bergling
E-post: kim_bergling@hotmail.com
Mobil: 070-642 63 69
Adress:
Isgatan 11
702 23 Örebro

Kassör

Cathrine Hultberg
E-post: cathrinehultberg@live.se
Mobil: 070-383 96 35
Adress:
Översta 134
694 92 Hallsberg