Åmål - Åmåls Travhästägareförening

Antal medlemmar: ca 159
Hemsida: http://www.amalstravet.com/foreningar/hastagarforeningen/
Adress:
c/o Lars Horwitz
Lågan 201,
66297 Ånimskog
Kontaktperson: Lars Horwitz
E-post: lars.hz43@gmail.com
Telefon: 070-755 83 55

Ordförande

Lars Horwitz
E-post: lars.hz43@gmail.com
Mobil: 070-755 83 55
Adress:
Lågan 201,
66297 Ånimskog

Sekreterare

Håkan Jarneryd
Mobil: 070-546 06 68

Kassör

Gösta Rahm
Mobil: 070-546 97 79