Axevalla - Axevalla travförening

Antal medlemmar: 88
Hemsida: axtrav.se
Adress:
Botvidsgatan 35
52135 Falköping
Kontaktperson: Gunnar Johanzon
E-post: johanzon@telia.com
Telefon: 0705-192160

Ordförande

Gunnar Johanzon
E-post: johanzon@telia.com
Telefon: 0515-15390
Mobil: 0705-192160
Adress:
Botvidsg. 35
521 35 Falköping

Sekreterare

Hans Walker

Kassör

Gunnar Johanzon