Åby - Åby Travhästägareförening

Antal medlemmar: 318
Hemsida: http://www.abyhastagarefor.se/
Adress:
Box 133
431 22 Mölndal

Ordförande

Henrik Olsson

Sekreterare

Christina Johnstone
E-post: christina.johnstone13@gmail.com
Mobil: 0703-489492

Kassör

Eva Kjällman
E-post: evakjllman@gmail.com
Mobil: 0739858109
Adress:
Pepparedsängen 22B
43150 Mölndal