Halmstad - Halmstadtravets Hästägareförening

Antal medlemmar: 132
Adress:
Alvhaga 104
31152 Fegen
Kontaktperson: Percy Romberg
E-post: percy.romberg@bredband.net
Telefon: 0702 25 26 46

Ordförande

Claës-L. Ljung
E-post: info@fegen.nu
Telefon: 0346 61074
Mobil: 070 590 64 15

Sekreterare

Percy Romberg
E-post: percy.romberg@bredband.net
Telefon: 035 184559
Mobil: 0702 252646
Adress:
Bergängsvägen 17A
302 58 Halmstad

Kassör

Percy Romberg
E-post: percy.romberg@bredband.net
Telefon: 035 184559
Mobil: 0702 252646
Adress:
Bergängsvägen 17 A
302 58 Halmstad