Jägersro - Skånska Travhästägareföreningen

Antal medlemmar: 367
Hemsida: www.skanskatravhastagare.se
Adress:
Box 67,
232 02 ÅKARP
Kontaktperson: Nils-Otto Bernerup
E-post: info@skanskatravhastagare.se
Telefon: 0705-46 00 16

Ordförande

Ulf Bergström
E-post: uffebergis@hotmail.com
Mobil: 0706-617855
Adress:
Norra Kronan 91
235 91 Vellinge