Jägersro - Skånska Travhästägareföreningen

Antal medlemmar: 367
Hemsida: www.skanskatravhastagare.se
Adress:
Box 67,
232 02 ÅKARP
Kontaktperson: Nils-Otto Bernerup
E-post: info@skanskatravhastagare.se
Telefon: 0705-46 00 16

Ordförande

Anders persson
E-post: pandersw@gmail.com
Mobil: 0720-65 77 08