Alla medlemmar får tio procents rabatt på sina hästförsäkringar hos Folksam.

Läs mer på folksam.se