Rutiner för utläggsredovisning

Har du utlägg och resekostnader som ska betalas av RST ska dessa redovisas enligt rutinen nedan.
Mall för utläggsredovisning finns längst ner på sidan.
  • Arvoden för genomförda möten och aktiviteter ska beslutas och protokollföras på styrelsemöte och betalas ut nid nästkommande utbetalningstillfälle (Underlag för utbetalningen är styrelseprotokollet)
  • Utlägg och resekostnader redovisas på bifogad reseräkning tillsammans med erforderligt kvitto.
  • Kvitto häftas upp på ett separatblad som häftas ihop med reseräkningen och skickas till Ordförande för attest och där efter till ekonomiadministration.
  • Underlagen ska vara hos den som sköter ekonomi och administration senast den 20:e eller närmsta vardag innan för att kunna garantera utbetalning vid nästa utbetalningstillfälle.

  • Ska kostnaden vidarefaktureras tex resekostnader för olika ST uppdrag ska detta anges i rutan för vidarefakturering NOTERA!! Utläggsredovisning för dessa resor görs i de flesta fall direkt till ST enligt deras rutiner.

  • Utlägg som inte är ordentligt redovisade i enlighet med rutinen kommer inte utbetalas utan skickas tillbaka till avsändaren för åtgärd.