VERKSAMHETSPLAN 2018/2019

MÅL: Medlen till aktiva skall öka med minst 10 procent varje år jämfört med 2018 års tilldelning om 1,033 miljarder tills de år 2022 når 1,5 miljarder kronor.
Genom att
• Gästboxhyrorna tas bort för den enskilde hästägaren.
• Av ST debiterade kostnader, så som avgifter för ägarskiften, slopas.
• Höja den garanterade prispengen från 500 kronor till 1000 kronor.
• Ökade prispengar.

MÅL: Säkra och stärka vårt inflytande i Svensk Travsport (ST).
Genom att
• Representant för Travhästägarna adjungeras till ST:s styrelse.
• Travhästägarna skall ta plats i fler ST-organ, exempelvis Licenskommittén.

MÅL: Förbättra kommunikationen och informationen med och för våra medlemmar och allmänheten.
Genom att
• Utveckla Facebooksidan så vi når 500 följare under 2019.
• Utveckla Twitterkontot så att vi n når 250 följare under 2019.
• Uppdatera hemsidan genom att ge den ett mer inspirerande och kommunikativt utseende.

MÅL: Mjuka värden.
Genom att
• Stödja medlemsföreningarna att få genomslag i olika frågor.