Dokumentbank

Här finns diverse dokument för nedladdning

Branschvillkoren 

Avtal mellan hästägare och tränare

Travhästägarna och Travtränarnas Riksförbund (TR) har tillsammans med Svensk Travsport tagit fram branschvillkor för hästägare och tränare.

Branschvillkoren riktar sig dels till de tusentals som redan äger travhäst i Sverige, dels till alla de som är intresserade att komma in i travsportens spännande värld som hästägare, men som känner sig osäkra. Genom tydliga avtal mellan ägare och tränare ökas tryggheten. Till avtalet hör också en checklista som hjälper tränare och hästägare att gå igenom förutsättningarna för hästägandet.

Digitala årskort

2022 införde Svensk Travsport digitala årskort för alla hästägare och övriga aktiva och som ger innehavaren rätt till inträde på samtliga banor och stallbackar på tävlingsdagar med vissa undantag. För att hämta sitt årskort hos Svensk Travsport behövs ett användarkonto.

Här finns mer information om hur du gör
https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2021/oktober/arskortet-nyhet/

Ägarskifte

Äntligen har det blivit möjligt att göra ägarskiften digitalt. Tyvärr är det dock fortsatt förenat med en avgift, Travhästägarna fortsätter dock arbeta för att avgiften ska tas bort.

Information om digitala ägarskiften
https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2021/augusti/gor-ditt-agarskifte-digitalt/

Rutiner för utläggsredovisning

Har du utlägg och resekostnader som ska betalas av Travhästägarna ska dessa redovisas enligt rutinen nedan.
Mall för utläggsredovisning finns längst ner på sidan.

 

  • Arvoden för genomförda möten och aktiviteter ska beslutas och protokollföras på styrelsemöte och betalas ut vid nästkommande utbetalningstillfälle (Underlag för utbetalningen är styrelseprotokollet)
  • Utlägg och resekostnader redovisas på bifogad reseräkning tillsammans med erforderligt kvitto.
  • Kvitto häftas upp på ett separatblad som häftas ihop med reseräkningen och skickas till Ordförande för attest och där efter till ekonomiadministration.
  • Underlagen ska vara hos den som sköter ekonomi och administration senast den 15:e eller närmsta vardag innan för att kunna garantera utbetalning vid nästa utbetalningstillfälle.
  • Ska kostnaden vidarefaktureras till exempel resekostnader för olika ST-uppdrag ska detta anges i rutan för vidarefakturering NOTERA!! Utläggsredovisning för dessa resor görs i de flesta fall direkt till ST enligt deras rutiner.
  • Utlägg som inte är ordentligt redovisade i enlighet med rutinen kommer inte utbetalas utan skickas tillbaka till avsändaren för åtgärd.