Våra lokalföreningar

Travhästägarna är paraplyorganisation för 22 lokala hästägarföreningar runt om i Sverige.
De lokala föreningarna jobbar för att förbättra och utveckla travsporten och hästägandet lokalt. Många föreningar finns representerade i travsällskapens styrelser och kan bevaka hästägarnas intressen även den vägen.
Och ju fler vi är – desto större inflytande och möjlighet att påverka får vi.
Dessutom – Du träffar många människor och får nya vänner som delar intresset för travsport!
Så gå med i den förening där du är hästägare och ta chansen att påverka. Saknas förening på din ”hemmabana” kan du välja att gå med i en förening på närliggande bana.
Att gå med i en hästägarförening kostar från en 50-lapp och uppåt.

Här hittar du kontaktuppgifter till de lokala föreningar som är anslutna till Travhästägarna