Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Travhästägarna 2020-2021

Ökade prismedel, bättre planering av tävlingsdagar för minskade reskostnader och centrala avtal för medlemsrabatter är några av målen i Travhästägarnas verksamhetsplan för de två kommande åren.

Verksamhetsplan 2020-2021

Mål: Medlen till hästägarna skall i genomsnitt öka med 10 procent per år jämfört med 2018
års tilldelning om 1,033 miljarder tills de år 2022 når 1,5 miljarder kronor.

Detta nås genom att
• Ökade prismedel så att de minst följer den årliga inflationen.
• Säkerställande av prismedel till vardagstravet genom nya prisskalor, vilka skall följa
tilldelning av prismedel per tävlingsdag.

Mål: Minskade kostnader för hästägarna

Detta nås genom att
• Arbeta för minskade resekostnader genom att få fler startande hemmahästar i loppen.
• Arbeta för fler centrala inköp för att minska kostnaderna för hästägarna.

Mål: Säkra och stärka vårt inflytande i Svensk Travsport (ST).

Detta nås genom att
• Representant för Travhästägarna adjungeras eller väljs in i ST:s styrelse.
• Travhästägarna skall ta plats i fler ST-organ, exempelvis Licenskommittén.

Mål: Förbättra kommunikation och information med våra medlemmar och allmänheten.

Detta nås genom att
• Öka aktiviteten på Facebook så att vi når 1 000 följare under 2021.
• Öka aktiviteten på Twitter och nå 250 följare under 2021.
• Uppdatera hemsidan så att vi uppnår minst 10 000 sidvisningar per månad.
• Modernisera och utveckla hemsidan.

Mål: Mjuka värden.

Detta nås genom att
• Aktivt stötta medlemsföreningarna med information och material för att kunna driva
hästägarfrågor lokalt.
• Aktivt stötta och utbilda lokalt för att ha ett aktuellt och korrekt medlemsregister.
Travhästägarna