Hästpass

Från 1 juli 2009 måste alla hästar i enlighet med EU:s beslut (2000:68/EG) ha ett hästpass och vara märkta.
Svensk Travsport är som godkänd register- och stambokförande förening av Jordbruksverket de som utfärdar hästpass för kall- och varmblodstravare.
Hästpasset är en identitetshandling där uppgifter om ägare, härstamning, vaccinationer, laboratorieundersökningar, behandlingar med mera ska framgå. Passet ska dessutom innehålla ett konturdiagram som beskriver hästens färg och tecken, samt för travets del även hästens frysmärkningsnummer.

Pass krävs för samtliga hästar inom EU.

Hästpassen har inom travet i Sverige utfärdats i samband med registreringen av föl födda från och med år 2000 och kostnaden inräknas i anmälningsavgiften för registreringen.

För hästar födda före år 2000 åligger det ägaren att ansöka om hästpass. Kontakta Svensk Travsports Kundtjänst för att beställa en hästpassansökan. Blankett kan också beställas på travsport.se där kan du även hämta blanketten för ansökan om dubblett av hästpass.

Importerade hästar
Kravet på pass gäller även importerade hästar. Om du ska importera en häst som inte har ett giltigt hästpass måste du ansöka om ett sådant hos Svensk Travsport om hästen importeras från ett land utanför EU.

Importeras hästen från ett EU-land och har ett giltigt pass ska det sändas in till Svensk Travsport för stämpling. Saknas ett giltigt pass skall ursprungslandet kontaktas. Det gäller även om originalpasset kommit bort.

Hästar från länder utanför EU
Hästar från tredje land, företrädesvis USA, som inte är importerade till Sverige eller till annat EU-land ska ha ett temporärt pass som gäller så länge hästen är i Sverige för träning och/eller tävling. Är hästen importerad till annat EU-land ska registerlandet utfärda pass. Ett temporärt pass utfärdas efter att Ansökan om hästpass fyllts i och inkommit till Svensk Travsport.

Gamla pass
Tidigare utfärdade pass (bestående av endast en A4-sida) uppfyller inte kraven på giltiga hästpass gller inte längre. Har din häst ett sådan måste du ansöka om ett nytt hästpass. Kontakta då Svensk Travsport för mer information.

Läs mer om hästpass på Jordbruksverkets webbplats.