Ordförandekonferens i september

Den årliga ordförandekonferensen planeras att hållas den 23-24 september i Stockholm. Förra året hölls en större ordförandekonferens med flera deltagare från varje förening. I höst återgår vi till tidigare ordning, det vill säga ordförande eller en representant från...

Melefors omvald som ordförande

Vid Travhästägarnas årsmöte omvaldes Mikael Melefors till ordförande. Årsmötet hölls i Stockholm den 4 maj där delegater från ett flertal travhästägarföreningar deltog. På mötet hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar och val där Per-Erik Wågström,  Solänget, och...

Snart dags för årsmöte

Onsdagen den 4 maj är det dags för Travhästägarnas årsmöte. I år hålls mötet fysiskt i Stockholm på Best Western hotell i Bromma. Alla medlemsföreningar har rätt att skicka minst en delegat till mötet, antalet bestäms av hur många medlemmar föreningen har. Alla...

Mikael Melefors föreslagen som ledamot i ST:s styrelse

Mikael Melefors, Travhästägarna, och Marita Arvidsson, Sleipner, är valberedningens förslag till de två platser som reserverats för BAS-organisationerna när ST ska välja ny styrelse i april. I och med ST:s nya organisation ska också en ny styrelse väljas och med...

Provision och avgifter på Svensk Travsport

I Sportappen på travsport.se finns nu möjlighet för kuskar och ryttare att lägga in uppgifter om eventuell uppsittningsavgift och provision. Uppgifter är möjliga att se för den som har ett konto och är inloggad på sajten. Enligt ett pressmeddelande har det redan...