Nyhetsbrev februari

Nytt år och nya möjligheter – och det finns en hel del utmaningar att ta tag i inom travsporten. Det pågår nu ett arbete med att styra ATG på ett bättre sätt och STAB som ägare jobbar för att vi ska få till tydliga ägardirektiv, något som saknas idag. Ett viktigt och...

Nyhetsbrev den 10 juni 2022

I senaste nyhetsbrevet tar vi bland annat upp kostnadskrisen som nu börjar bli kännbar och Travhästägarnas synpunkter på förslaget till tävlingskalendern 2023. Travhästägarnas nyhetsbrev skickas ut till medlemmarna men kan även laddas ner via knappen nedan. Ladda ner...

Årsmöten och medlemsrekrytering

Omvaldes som ordförande för TravhästägarnaÅrets årsmöte hölls den 4 maj på Best Western i Bromma där ett huvuddelen av medlemsföreningarnafanns representerade. Mikael Melefors gjorde en genomgång av förra årets verksamhet men redogjordeockså för den verksamhetsplan...

Nyhetsbrev från Travhästägarna

Uppdaterad. Mars månads nyhetsbrev handlade bland annat om behovet av att modernisera tävlingsreglementet. Hästägare ska inte straffas för att kusken gör fel menar Mikael Melefors. Mer ur nyhetsbrevet handlar om hästägarkort och inträde till tävlingar,...

Månadsbrev februari

Hästägarkorten, uppsittningsavgiften och strategidagar med inriktning på medlemsrekrytering är aktuella ämnen i nya nyhetsbrevet.Men vi inleder brevet med några ord från Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors: Nyligen kom ATG:s resultat för 2021 och det kan...

Årets första nyhetsbrev

Uppsittningsavgiften, momsfrågan och hästägarkorten är några av ämnena i årets första nyhetsbrev från Travhästägarna. Ordförande har ordet:Nu har Svensk Travsports nya organisation sjösatts med flera nya (eller nygamla) sätt att arbeta på. Dit hör bland annat två nya...